به نام خدا

 

نظر به اینکه همواره پیشگیری بهتر و آسانتر از درمان است لذا تصمیم دارم سلسله مطالبی را در خصوص پیشگیری از جرم و مسائل پیرامون آن بنویسم .

یکی از مهمترین اهداف مجازاتها درمان مجرم و اصلاح جامعه است که این مهم با پیشگیری از جرم موثرتر است .

ابتدا لایحه پیشگیری از جرم را عینا درج سپس در مباحث بعدی به تشریح آن می پردازم .

لایحه پیشگیری از جرم

 

ماده 1- پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن.

ماده 2- در اجرای بند (5) اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر" اقدام مناسب قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" و اتخاذ سیاستهای جامع، هماهنگ و اثربخش در زمینه پیشگیری از جرم یا مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیردولتی شورایی به نام" شورای عالی پیشگیری از جرم" به ریاست رییس قوه قضاییه و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1- معاون اول رییس جمهور

2- دادستان کل کشور

3- وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش

4- رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی

5- رییس سازمان صدا و سیما

6- فرمانده نیروی انتظامی

7- رییس سازمان بازرسی کل کشور

8- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

9- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

10- رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

11- رییس مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی

12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

13- رییس سازمان بهزیستی کشور

14- دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر

15- دبیر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

16- رییس شورای عالی اسلامی استانها

17- رییس سازمان پیشگیری از جرم (دبیر شورا)

تبصره: استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی به تناسب موضوعهای مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.

ماده 3- وظایف شورای پیشگیری از جرم عبارت است از:

1- تصویب طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم

2- تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاهها و سازمانهای دولتی در امر پیشگیری از جرم در چارچوب وظایف قانونی آنها

3- اتخاذ تدابیر مناسب به منظور هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسئول در امر پیشگیری از جرم

4- بررسی لوایح مورد نیاز برای پیشگیری از جرم

5- اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا

6- اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم

7- اتخاذ تدابیر لازم برای جلب مشارکت مردم و نهادهای مدنی در تهیه، تدوین و اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم

8- ارزیابی نتایج اجرای طرحها، برنامه ها و عملکرد دستگاههای مسئول در زمینه پیشگیری از جرم

9- تخصیص اعتبارهای لازم و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در زمینه پیشگیری از جرم

تبصره 1- مصوبه های این شورا در حوزه وظایف قوه قضاییه پس از تأیید رییس شورا به وسیله وی ابلاغ و در حوزه وظایف قوه مجریه پس از تأیید رییس شورا به وسیله رییس جمهور ابلاغ می شود. این مصوبه ها پس از ابلاغ برای تمامی سازمانها در حدود وظایف قانونی آنها لازم الاجرا است.

تبصره 2- دولت موظف است پس از بررسی هر ساله در ردیف بودجه، به طور جداگانه و متمرکز بودجه ای برای اجرای برنامه های ملی، منطقه ای و محلی پیشگیری از جرم منظور نماید.

ماده 4- به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی، کمک به پیشبرد سیاستها و برنامه های ملی و منطقه ای پیشگیری از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزه های راهبردی پیشگیری از جرم سازمان پیشگیری از جرم زیر نظر قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل می گردد:

1- ساماندهی و نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های ملی و منطقه ای پیشگیری از جرم

2- ارایه گزارشهای منظم و ادواری از نتایج اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم به شورای عالی

3- تهیه پیش نویس طرحها، برنامه ها و لوایح پیشگیری از جرم

4- بررسی و شناسایی قوانین، مقررات، سیاستها و رویه های جرم زا و پیشنهاد اقدام مناسب به شورای عالی

5- مساعدت به سازمانها در اجرای سیاستها، برنامه ها و مصوبات شورای عالی پیشگیری از جرم و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات اجرای آن

6- مطالعه اشکال گوناگون بزهکاری در سطوح ملی و منطقه‌ای

7- تأمین آمار و اطلاعات مورد نیاز شورای عالی پیشگیری از جرم برای سیاستگذاری

8- بررسی اعتبارهای لازم برای اجرای طرحها و برنامه های پیشگیری از جرم

9- انجام وظایف دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از جرم

10- انجام سایر امور محوله از شورای عالی پیشگیری از جرم

تبصره 1- رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و با حکم رییس شورای عالی پیشگیری از جرم منصوب می شود.

تبصره 2- سازمان برای رسیدن به اهداف و انجام وظایف محوله با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد تشکیلات و کمیته های تخصصی مورد نیاز اقدام می‌نماید. این سازمان از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات مربوط به سازمانهای وابسته به دستگاه قوه قضاییه است.

ماده 5- به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای طرحهای پیشگیری، تشویق نوآوریهای منطقه ای و تقویت ساز و کارهای محلی در این زمینه، شورای استانی پیشگیری از جرم به ریاست رییس کل دادگستری استان و مرکب از افراد زیر تشکیل می‌شود:

1- معاون سیاسی – امنیتی استاندار (دبیر شورا)

2- دادستان استان

3- رییس شورای اسلامی مرکز استان

4- فرمانده ناحیه انتظامی استان

5- مدیرکا اداره زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

6- مدیرکل آموزش و پرورش

7- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

8- مدیرکل کار و امور اجتماعی

9- مدیرکل صداوسیما

10- مدیرکل سازمان بهزیستی

11- مدیرکل اداره اطلاعات استان

12- فرمانده نیروی مقاومت بسیج استان

13- مدیرکل بازرسی استان

14- رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان

تبصره 1- استادان، پژوهشگران و نمایندگان سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی به تناسب موضوعهای مطرح در شورا به منزله اعضای مدعو بنا به تشخیص دبیر شورا دعوت می شوند.

تبصره 2- شورای استانی پیشگیری از جرم در صورت نیاز می تواند نسبت به تشکیل شورای شهرستانی پیشگیری از جرم به ریاست رییس دادگستری شهرستان اقدام نماید.

ماده 6- وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم عبارت است از:

1- اجرای مصوبات و سیاستهای شورای عالی سیاستگذاری از جرم در سطح استان

2- اتخاذ تدابیر هماهنگ استانی براساس سیاستهای ملی پیشگیری از جرم

3- بررسی،‌تصویب و ارزیابی طرحهای استانی و شهرستانی پیشگیری از جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهای لازم برای اجرای آن

4- برنامه ریزی برای سهیم کردن دیدگاهها و نظرات شهروندان و ساکنان محله ها در تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری از جرم

5- به کارگیری و جلب مشارکت نهادهای غیردولتی و مردمی در اجرای طرحهای پیشگیری از جرم

6- ارایه گزارشهای منظم و ادواری از اجرای طرحها و برنامه های استانی پیشگیری از جرم به شورای عالی

7- هدایت شوراهای شهرستانی پیشگیری از جرم و نظارت بر عملکرد آن

ماده 7- آیین نامه های مربوط به تشکیلات سازمان پیشگیری از وقوع جرم و چگونگی فعالیت و شیوه کار شورای عالی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.



برچسب‌ها: قانون
+ نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۵ و ساعت 21:21 |


Powered By
BLOGFA.COM